Mar de plata

Mar de fragata
que une y desata.

Mar de pirata
que hunde y rescata.

Mar de sonata
que delata y relata.

Mar de bravata
que asusta y enguata.

Ay mi mar, mi mar de plata!