Vidas

Vidas… Vacías o incompletas… Sin gracia o sin salvavidas… Absurdas o de farsa… Sensatas o sinceras… Disparatadas o prudentes… Moderadas o dispersas… Coherentes o excelentes… Diferentes … Continue reading Vidas

Lives

Lives… Empty or incomplete… Without grace or without lifeguards… Absurd or farce… Sensible or sincere… Disparate or prudent… Moderate or scattered… Coherent or excellent… Different or … Continue reading Lives